Veikla

Profesinis mokymas

Profesinis mokymas

   Nuo 2016 metų Mokymo centre būsimieji pataisos pareigūnai rengiami pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą. Programos trukmė – 1 mokslo metai.

   Mokymosi pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą sąlygos:

• sudaroma trišalė mokymosi sutartis tarp pretendento, Mokymo centro ir Kalėjimų departamento;
• kursantas, baigęs mokymus įsipareigoja ištarnauti vidaus tarnyboje ne mažiau kaip 4 metus;
• kursantai nemokamai apgyvendinami Mokymo centro bendrabutyje;
• kursantai nemokamai aprūpinami taktine ir tarnybine uniforma bei sportine apranga;
• kursantams mokama nuo 150 Eur stipendija (stipendijos dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų);
• įgyjamos specialiosios ir bendrosios kompetencijos, tiesiogiai susijusios su pataisos pareigūnų profesine veikla.

   Kursantai, sėkmingai įvykdę visus šios programos reikalavimus ir gavę profesinio mokymo diplomą, skiriami į tarnybą Kalėjimų departamentui pavaldžiose laisvės atėmimo vietų įstaigose pirminės grandies pataisos pareigūnais. Po mokymų kursantai gali dirbti:

• Alytaus pataisos namuose;
• Kauno tardymo izoliatoriuje;
• Marijampolės pataisos namuose;
• Panevėžio pataisos namuose;
• Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje;
• Šiaulių tardymo izoliatoriuje;
• Vilniaus pataisos namuose;
• Laisvės atėmimo vietų ligoninėje.

 

   Pretendentai, pageidaujantys mokytis pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą, dokumentus gali teikti nuo š. m. balandžio 1 d. el. paštu pretendentai@kdmc.lt.

   Plačiau susipažinti su profesinio mokymo programomis galima čia.

VEIKLA

Profesinis mokymas

Įvadinis mokymas

Kvalifikacijos tobulinimas

Kontaktinė informacija

Profesinis mokymas

Informacijai su mokymusi susijusiais klausimais kreiptis: pretendentai@kdmc.lt.