Veikla

Įvadinis mokymas

Įvadinis mokymas

Įvadinio mokymo kursai Mokymo centre vykdomi pagal dvi programas:

  • Įvadinio mokymo kursų programą (skirta pataisos įstaigų pareigūnams), trukmė – 2,5 mėn.;
  • Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnų įvadinio mokymo kursų programą, trukmė – 1,5 mėn.

Įvadinio mokymo kursų programų tikslas – parengti asmenį tinkamai vykdyti pataisos pareigūnų tarnybines funkcijas.
          Įvadinio mokymo kursų programa dalijama į atskirus modulius, kurie išeinami nuosekliai derinant mokymo procesą su praktiniu mokymu. Pareigūnų praktinis mokymas organizuojamas jo tarnybos vietoje, o teorinis mokymas vykdomas Mokymo centre.
          Plačiau susipažinti su įvadinio mokymo kursų programomis galima čia.

          Įvadinio mokymo kursų programos tikslinė grupė – asmenys priimti į vidaus tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ar jam pavaldžiose laisvės atėmimo vietų įstaigose ar Lietuvos probacijos tarnyboje.
          Asmenys pretenduojantis mokytis pagal įvadinio mokymo programą, privalo atitikti šiuos reikalavimus:

Bendri reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti nepriekaištingos reputacijos ir lojaliam Lietuvos valstybei.

Išsilavinimas:

  • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
  • ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, aukštąjį koleginį, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

Sveikata ir fizinis pasirengimas:

  • pasitikrinti sveikatos būklę ir psichologinį tinkamumą vidaus tarnybai Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje;
  • būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas bausmių vykdymo sistemoje.

Veikla

Profesinis mokymas

Įvadinis mokymas

Kvalifikacijos tobulinimas