Informacija stojantiesiems

Informacija apie atrankos procedūras

Pretendentų mokytis pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą atrankos procedūros vykdomos kiekvienais kalendoriniais metais nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 30 d.

Pagrindiniai atrankos procedūrų etapai:

1

Pretendentai, pageidaujantys mokytis pagal Bausmių vykdymo sistemos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą, nuo gegužės 1 d. teikia dokumentus Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdybai el. paštu pretendentai@kalejimai.lt

2

Tikrinamas pretendentų atitikimas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 8 straipsnio reikalavimams (pilietybė, amžius, išsilavinimas, reputacija, lojalumas);

3

Po dokumentų patikrinimo pretendentui išduodamas siuntimas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (CMEK) sveikatos būklei patikrinti;

4

Organizuojamas pretendentų fizinio pasirengimo patikrinimas;

5

Organizuojamas pretendentų bendrų gebėjimų patikrinimas, kurį sudaro 3 dalys: loginio mąstymo testas, teksto suvokimo testas ir praktinės situacijos analizė;

6

Pretendentai, sėkmingai praėję visus atrankos procedūrų etapus, priimami mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programą. Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.