Informacija stojantiesiems

Informacija apie atrankos procedūras

Pretendentų mokytis pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą atrankos procedūros vykdomos kiekvienais kalendoriniais metais nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 30 d.

Pagrindiniai atrankos procedūrų etapai:

1

Pretendentai, pageidaujantys mokytis pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą, nuo balandžio 1 d. teikia dokumentus Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centrui (el. paštu pretendentai@kdmc.lt);

2

Tikrinamas pretendentų atitikimas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 8 straipsnio reikalavimams (pilietybė, amžius, išsilavinimas, reputacija, lojalumas);

3

Po dokumentų patikrinimo pretendentui išduodamas siuntimas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (CMEK) sveikatos būklei patikrinti;

4

Organizuojamas pretendentų fizinio pasirengimo patikrinimas (tiesiogiai Mokymo centre – Subačiaus g. 21, Vilnius);

5

Organizuojamas pretendentų bendrų gebėjimų patikrinimas, kurį sudaro 3 dalys: loginio mąstymo testas, teksto suvokimo testas ir praktinės situacijos analizė (tiesiogiai Mokymo centre – Subačiaus g. 21, Vilnius).

Pretendentai, sėkmingai praėję visus atrankos procedūrų etapus, priimami mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programą. Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.