Informacija stojantiesiems

Teisės aktai

Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklės Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2021-06-01) 
Pretendentų į pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigą atrankos komisijos sudarymo ir komisijos darbo organizavimo tvarka Pretendentų į pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigą atrankos komisijos sudarymo ir komisijos darbo organizavimo tvarka
LR vidaus tarnybos statutas LR vidaus tarnybos statutas (suvestinė redakcija nuo 2019-12-31)
Fizinio pasirengimo patikrinimas Fizinio pasirengimo patikrinimas.
Pataisos pareigūnas M44103204 Pataisos pareigūnas M44103204.
Kursantų vidaus tvarkos taisyklės ir dienotvarkė Kursantų vidaus tvarkos taisyklės ir dienotvarkė.
Stipendijų ir materialinės paramos nuostatai Stipendijų ir materialinės paramos nuostatai.
Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo metodika Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo metodika (suvestinė redakcija nuo 2022-01-01)
Dėl pretendentų atrankos į Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdybą mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programą tvarkos aprašo patvirtinimo Dėl pretendentų atrankos į Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdybą mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programą tvarkos aprašo patvirtinimo
Pretendentų atrankos į Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdybą mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programą tvarkos aprašas Pretendentų atrankos į Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdybą mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programą tvarkos aprašas