Meniu Uždaryti

NORĖTUM ĮGYTI PATAISOS PAREIGŪNO PROFESIJĄ?

Kas gali tapti pataisos pareigūnu?

Pretendentas turi būti:

 • Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą;
 • nepriekaištingos reputacijos ir lojalus Lietuvos valstybei;
 • ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 60 metų;
 • tinkamo išsilavinimo (turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą);
 • tinkamos tarnybai sveikatos ir fizinės būklės.

Kur rengiami pataisos pareigūnai?

 • Būsimi pataisos pareigūnai rengiami Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą.

Kaip vyksta pretendentų mokytis pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą atrankos procedūros?

 • Pretendentai mokytis pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą nuo gegužės 1 d. teikia dokumentus Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centrui;
 • pretendentui išduodamas siuntimas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (CMEK) sveikatos būklei patikrinti;
 • tikrinamas pretendentų atitikimas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 8 straipsnio reikalavimams (pilietybė, amžius, išsilavinimas, reputacija, lojalumas);
 • organizuojamas pretendentų fizinio pasirengimo patikrinimas (Mokymo centras, Subačiaus g. 21, Vilnius);
 • vykdomas pretendentų bendrų gebėjimų patikrinimas, kurį sudaro 3 dalys: loginio mąstymo testas, teksto suvokimo testas ir praktinės situacijos analizė (Mokymo centras, Subačiaus g. 21, Vilnius).

Kiek trunka atrankos procedūros?

 • Pretendentų mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programą atrankos procedūros vykdomos nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 30 d.

Kokius dokumentus būtina pateikti norint mokytis?

 • prašymą dėl siuntimo į švietimo įstaigą išdavimo;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildytą Pretendento anketą;
 • sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose.

Kaip galima pateikti dokumentus?

 • Pretendentai dokumentus teikia asmeniškai į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centrą (Subačiaus g. 21, Vilnius) arba el. paštupretendentai@kdmc.lt.

Kur kreiptis dėl papildomos informacijos?

 • Daugiau informacijos apie priėmimo mokytis galimybes, mokymo(si) Mokymo centre sąlygas galima rasti interneto puslapyje www.tapkpataisospareigunu.lt arba kreiptis el. paštu: kristina.tuskiene@kdmc.lt.

Kokios yra mokymo(si) sąlygos?

 • sudaroma trišalė mokymosi sutartis: pretendento, Mokymo centro ir Kalėjimų departamento;
 • kursantas, baigęs mokymus įsipareigoja ištarnauti vidaus tarnyboje ne mažiau kaip 4 metus;
 • mokymai vyks 1 mokslo metus (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 15 d.);
 • kursantai nemokamai apgyvendinami Mokymo centro bendrabutyje;
 • kursantai nemokamai aprūpinami taktine ir tarnybine uniforma bei sportine apranga;
 • kursantams mokama nuo 150 Eur stipendija (stipendijos dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų);
 • įgyjamos specialiosios ir bendrosios kompetencijos, tiesiogiai susijusios su pataisos pareigūnų profesine veikla.

Kur galima dirbti įgijus pataisos pareigūno kvalifikaciją?