Meniu Uždaryti

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras – yra mokymo įstaiga ruošianti pataisos pareigūno profesiją, kurios pagrindinis tikslas – padėti asmenims įgyti kvalifikaciją ir kompetencijas, būtinas pataisos pareigūno profesijos pareigoms eiti, ir pataisos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems, pagal darbo sutartis, tobulinti savo kvalifikaciją.

Veiklos sritys:

  • Įvadinis mokymas;
  • Kvalifikacijos tobulinimas;
  • Pareigūnų specialus rengimas;
  • Profesinis mokymas;
  • Bendradarbiavimas.

Mokymas vykdomas pagal profesinio mokymo programas. Mokymo centras išduoda Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme nustatytus kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus.

Skaityti daugiau informacijos apie Mokymo centrą.